Transit Uranüs Boğa Burcunda; 15 Mayıs 2018- 26 Nisan 2026 Zamana Yazmak


15 Mayıs 2018 Tarihinde, Boğa burcunda gerçekleşen Yeni Ay’ın hemen akabinde, içinde olduğu an’a dahil olan jenerasyonu etkileyen, kolektif bilinç dediğimiz toplumsal bilinç ürerinde etkin olan, Değişim, Yüksek Teknoloji, Yapay Zeka, İcatlar, Marjinal Girişimler, Toplumun yabancısı olduğu veyahut dışladığı konularla ilgili gündem oluşturan, isyanları yöneten, gelecekte olması muhtemel yeni yaşam tarzları, yeni alışkanlıklar, hayata dahil olacak, ilk başta şaşırtacak sonradan kanıksanacak gelişimlerde etkin Uranüs, Koç Burcundaki 7 Senelik serüveninin akabinde, pek çok anlamının dışında özellikle genel anlamda küresel finans-para dünyası, yeni kazanç kapıları, maddenin dönüşümü ve bir toplumu, bir ülkeyi, bir insanı tanımlayan değerler-değer ölçüleri, bir ülkenin, bir toplumun, bir insanın kendini nasıl garantiye aldığını, kendini emniyette, güvenlik içinde nasıl hissedeceğinin ve bunun için somut olarak neler yaptığını, yapmak isteyip yapamadıklarını, bunların önünde engel olan nedenler gibi konularda etkin olan, sabit, dayanıklı, sabırlı, muhafazakâr işaret Boğa Burcuna geçiş yaptı.

6 Kasım 2018 tarihine kadar Boğa’daki yolculuğunda önümüzdeki 7+3 senelik programda ne tür emirleri yerine getireceğinin bir ön izlemesini göreceğiz, Koç Burcuna doğru geriledikten sonra, 6 Mart 2019 senesinde Boğa burcuna yeniden dönüş yapacak ve 26 Nisan 2026 senesine dek Boğa ile vedalaşıp, İkizler Burcuna geçiş yapacak.

Satürn ötesi, bir burçta kalma süreleri uzun olan bu gezginler, bir burçtan diğer burca geçiş yapmadan evvelki, son derecelerde diğer burca geçişinde nelerin geleceğinin adım seslerini duyurur yeryüzüne. Koç 25’li dereceler sonrasında Boğa’nın himayesindeki konularla ilgili (para dünyası- tarım-yeni iş sahaları- uluslararası ticaret- her ülkenin kendine özgü doğal kaynakları ve üretimleri- alım-satım) gündem oluşturmaya başlar. Bunu biz Neptün Kova 29 derecede, Balık Burcuna geçmesine günler kala, Japonya’da gerçekleşen Tsunami’de görmüştük. Uranüs Boğa’ya yaklaşırken 29’lu dereceler dahilinde ise Boğa’nın ana teması olan Para konusunda görmeye başladık, Dünya çapında Para-Ekonomi konularında bir gündem oluştu ve şuanda bu satırları yazarken hala devam etmekte.

 

Bazen basittir soruların cevabı ve etkiyi anlatmak, Boğa Para-Kapitalizm- Bankacılık- Mülkiyetçilik- Milli-Manevi-Benliğe ait tüm değerler- Ticaret- Tarım Toprak= Uranüs Ani Değişim- Çalkantı- Büyük Düşüş- Bir Anda Zirveye Çıkış-Ayaklanmalar-İsyan- Yabancılar-Mülteciler-Keşifler-Devrim-Yeni Yaşam Koşulları-Tabuların Yıkılması

Uranüs’ü nasıl tanımlarsınız deseler, kuralları, kabul görmüş oluşumları, alışılmış düzeni, parçalar, dağıtır, kökten değişime uğratır ve kendi düzenini kurar. Balık-Uranüs geçişi bu ilimde hayatımda bizzat deneyimlediğim, şahit olduğum, inanılmaz bir değişimin başlamasına vesile olmuştu. Bu inanılmaz bir şey idi, tamamen kaderseldi, seçim yaptığını zannedersin, önünde engeller çoktur, imkansızdır hatta ama olmaz denilen şey olmuştur.

Astronomi Biliminde Teknik Olarak Uranüs

“Uranüs, güneş sisteminin 7.gezegeni,1781 yılında Sir William Herschel tarafından saptanmış yeri, aslında Herschel’den daha önce Grenwich’in de kurucusu astrolog John Flamstead tarafından 1690 da yeri saptanmış ve beş defa kayda geçmiş. Uranüs, acayiplikler ve orijinalliğin simgesi. Diğer gezegenlerden farklı olarak, ekseninin yörünge düzlemiyle 98 derece gibi garip bir açı oluşturmuş olmasıdır, yani Uranüs yan yatar durumda yatık bir şekilde dönmektedir. Kendi ekseni etrafındaki turunu 10 saat 48 dakikada ve güneş etrafında ki yörünge turunu 84 yıl 4 günde tamamlar. Farkındalığın ve fark etmenin, elektriğin, yüksek dehanın, aklın ve sezgiselliğin, icatların, geleceğin, aykırılıkların(kime göre neye göre)bireyselleşmenin ve yanı sıra bu bireyselleşmede diğerlerinin de hakları için savaşmanın hümanizmin simgesidir, Uranüs büyülü bir gezegendir, garip, soğuk, havalı doğaüstü gibi nitelikleriyle donanmış olmasına rağmen aynı zamanda bilimi ve astrolojiyi yöneten bir gezegen. Programsız, ani kendiliğinden oluşumların, beklenmeyenin, önceden tasarlamamış olanın, devrimsel konuların reformların, geleceğe dönük her şeyin ve geleceği önceden bilme dediğimiz ileri görüşlülüğün de yıldızıdır. Ve haritamızda Uranüs nerede ise orada diğer insanlardan ayrılan bir yapımız bir özelliğimiz mevcuttur. Transitlerle hangi yaşam alanımıza hangi evimize girmiş ise orada yine diğerlerinden ve yahut alışılmış olanın çok ama çok ötesinde, bir olayla iç içeyizdir. Tabuları yıkmak yasalara karşı çıkmak, başkaldırmaktır bir anlamda.”

 

Uranüs geleneklere karşıdır, Boğa yeniliğe kapalı, sabit yapıları ve bir parça kendine özgü muhafazakar yönleri içine alır. 7 yıl boyunca, kolektif bilinçte, geleneklere sahip çıkmaya çalışanlar ve gelenekleri yok etmeye çalışanlar arasında çatışmalar görülebilir. Alıştığımız, kabullendiğimiz bir toplumun manevi değerleri haline gelmiş olan kavramlar değişime doğru gidebilir. Boğa ve Uranüs seks ile ilintilidir,  Boğa haz, doyum, Uranüs sapkınlık, aykırı durumlar gibi. Cinsellikle ilgili insanların haz duyumunu artıracak ilginç keşifler yeryüzünde yaygınlaşabilir. Uranüs’ün yeni icatlar, yüksek teknoloji olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var. Þimdi korelasyon oluşturduğunuzda, zihninizi biraz zorlayın bu dediklerimin ne şekilde açığa çıkacağını anlayacaksınızdır. Biraz müsaadenizle ben bir şeyler ekleyeyim, dünya dışı varlıklarla ilişkiye girdiklerini söyleyenler, çocuk sahibi olduğunu iddia edenler ve bu minvalde dünya dışı formlara yakın bu iddiaları destekler nitelikte ilginç bebek doğumları da görülebilir.(illüzyon yani yanılsama olması kuvvetlidir. Ama şuurlar bu sahteliğe gerçek olarak inanabilir, inanmakla kalmayıp ispat edecek çeşitli argümanlar hazırlayabilir. Zihinlerimiz böyle böyle karıştı, çorba oldu zaten.) Yaşadığımız evler, evsizler, barınma konuları önemli olacaktır. Çeşitli doğal afetlerle, sel-kasırga-deprem-tsunami- büyük yangın- savaş ortamı- kargaşa-büyük terör eylemleri ile evsiz kalan toprağını terk edenler, farklı bir ülkeye göçenler, mülteci konumunda ya da istenmeyen konumda olup iki arada bir derede çaresizce, ilkel şartlar içinde nefes almaya çalışanlar bunlar Boğa-Uranüs ile daha da küresel sorun haline gelecektir. Ne demiştik, bir önceki burçtaki gezginin transiti diğer burçta nasıl bir dünya oluşuyor bunun ön izlemesidir. Neden Koç-Uranüs- Sonuç Boğa-Uranüs

 

Kolektif gezginlerin etkileşim sahasını, bir burcun içinde kaldığı şaşmaz ezeli tayin süresi kadar düşünmemeliyiz, her göksel gezgin önce tohumdur, filizlenme sürecine girer, diğer burca geçtiğinde, o burcun içindeki göreviyle harmanlar, boy vermeye daha net görülür hale gelmeye başlar etkileri. Boğa Uranüs 2026 senesine kadar etkin lakin boğadaki tohum ve filizlenme etkisinin ürünlerini, yaptığı değişimleri, hayatımızda daha net görmeye 2026 sonrası İkizler burcuna Uranüs geçip 15 dereceye ulaşıncaya dek bizler hala Boğa Uranüs etkisini deneyimleriz.  İkizler’e geçmeden evvel ise Boğa’nın son derecelerine doğru giderken önümüzdeki zaman çizelgesinde İkizler Uranüs’ün yeryüzünde nasıl etkileri olacağının bir ön izlemesini görmeye başlarız. Bu tüm Satürn ötesi gezginlerin burç değişiminde geçerlidir. Doğruya yakın yargılarda bulunmak istiyorsanız bu ilmin öyle çok incelikleri mevcut ki, öyle yüzeysel aldığınız eğitimlerde, okuduğunuz kitaplarda, net dünyasındaki makalelerde bu incelikleri bulmanız mümkün değildir.

 

Yine bir dip not bırakalım, Boğa en net haliyle para-finans dünyasıdır, Uranüs Boğa’ya geçmeden 1 sene evvelden başladı Para dünyasına ilişkin yeni gelişmeler, paranın yerini tutacak yeni teknolojik sanal paralarla ilgili adımlar atıldı, Wall Street, Brexit, Ülkemiz için Dolar’ın dalgalı durumları, krediler, faiz oranları vs. Þimdi Boğa’da Uranüs ve bakın içindeyiz artık tamamen. Bu para dünyası Uranüs’ün sürprizli gelişmeleri ile, pek çoğunu aniden zengin edebilir, pek çoğunu da bir anda iflas ettirebilir. Bunların her biri kaderseldir, yanlış yaptım da ona oldu, şundan bunan oldu vs. gibi söylemler sadece bahanesi olmuştur. Kaybı da kazancı da hakktan bilmeli. Kayıplar da bize kazançlar da bize. Değişen yaşam standartı her ne ise yine sevgiyle kabullenip yürümeli, zira yaşadığımız sürece dönmeye devam eden her birimize özel bir felek çarkı var, bir gün çarkın altındasındır, iflas gelmiştir, o çark hala dönmeye devam ediyordur, senin sabrın, hazmın ve tükenmeyecek umudunla biraz da çabanla, o çark yine seni tepeye taşıyacaktır, ömrün var ise. Ya da ecel gelecektir, çark yukarıya gelmeden gideceksindir. Her kayıpta, olmamışta, olmayanda, kısacık ömrü zehr etmemeli, ölüm gerçeğini hatırlamalı…

 

“Beklenmeyeni beklemek” deyimi vardır, Uranüs hayat yolculuğumuzda aniden ortaya çıkan değişime, radikal kararlar almaya zorlayan itici bir güçtür, sürprizler gezegeni diğer adı, seni o zamana kadar alıştığın, düzene oturttuğun, kör topal idare ede ede, susa susa, sabırla devem ettiğin hayat rolünde, bir anda beklenmeyen bir gelişme, düşüncende bir anda filizlenmeye başlayan bir tohum ile aniden ayağa kaldırır, yapmam dediğini yapmış, olmaz dediğin olmuş, hayatın bambaşka bir yere seni getirmiş olarak buluverirsin kendini. Uranüs isyan, ayaklanma, karşı çıkış, devrim, özgürlükle ilişkilidir. Ama her ne ise bu değişim, bu yeni hayatın, sızılı da olabilir, istediğin gibi de, ne istediğini bilmeyenler için asıl ihtiyacı olan değişimlerdir bunlar, ne istediğini bilenler için ise elbette değişime adapte olmak daha kolaydır.

 

Yeryüzü büyük felaketlerin eşiğinde, Uranüs Hava Koşullarıdır, şimşek, yıldırım, elektrik, Ani Değişim, bir anda her şeyin alt üst olması bambaşka koşullara alışmak zorunda kalmak gibi. Boğa Doğa ki, Doğu kapısının vekili tabiat olaylarından sorumlu Mikail as. etkisindedir, (aldebaran kraliyet yıldızı arşın dört taşıyıcısı doğu kapısının vekili) Uranüs ile birleşince Uranüs ile birlikte yeryüzü idaresi verilince, İklimde anormallikler, aşırı sıcak-aşırı soğuk, doğal afetler, büyük patlamalar, hava taşıtlarıyla ilgili büyük kazalar, büyük depremler, yangınlar, kasırga vb. Evsiz kalacak, sahip oldukları yerle bir olacak, kitlesel ve bölgesel ölüm oranının yüksek olduğu olaylar…

 

Yıldız ilmi eline fincanı alıp şekillerden tahmin yürütme değildir, bu ilim, tarihle bir gider, bir istatistiği vardır, felek çarkında daha evvelden geçtiği noktaya dönmeniz gerekir, o tarihte olan olayların kronolojisini araştırmak, neden-sonuç ilişkisinde değerlendirmek, her vaktin kendine özgü değişken bir ruhu vardır, o zamana ait ruhu tahlil etmek gerekir. Þimdiki zaman ile elbet bir değildir, fakat etiketler vardır her işaret ve gezginin kendine özgü değişmeyen etiketleri, buna biz aldıkları emirler diyoruz, “ gökle yer arasında iş-oluş-emirler iner çıkar. Her biri kendilerine verilen emirlere boyun eğmiştir”, günümüzü anlamak için geçmişteki döngüsüne uğramak gerekir. 

 

1934-1942 yılları arasında Uranüs Boğa Burcunda idi,  Çeşitli liderler çıktı, amaçları toprak kazanmak olan, Avrupa’da o yıllarda topraklar işgal edildi, Uranüs yabancılardır, Suriyeliler bizim için yabancı, Türkler Almanya için yabancı, kültürel-dini çatışmalar vardı, Yahudilere Avrupa’da büyük bir baskı vardı, Yahudiler soykırıma uğradı, yaşadıkları topraklardan çıkarıldılar, ve bu da yeni bir toprak arayışına itti onları, kurtulanlar çeşitli ülkelere sığındı, İsrail ideası yani kurulması gereken İsrail Devleti için bu büyük bir tezgahtı, birkaç milyon Yahudi’nin ölmesi önemli değildi büyükler için, kurban edilebilirlerdi, mağduriyet oluşturulmalıydı, hitler bu iş için biçilmiş kaftandı, faşizm- Nazi oluşumunun önünü açtılar, Almanya’da nüfus sayımı yapıldı,  Yahudi ticaret adamları boykot edildi, daha sonra Nürnberg yasası çıktı ve bu yasadan sonra film koptu ta ki 1939 yılına kadar. İş çığırından çıktı, Toprak işgali başladı, 2.Dünya Savaşı peşinden geldi. 1948’de tohum ağaç oldu İsrail’de Yahudi Devleti kuruldu. (ırkçı değilim ama bir şeyler var kötüye iyi diyemem. İsrail’in politikasını tasvip etmiyorum, Yahudilik bir ırktır, Musevilik bambaşka) Bu konuda kimseye tarih dersi vermek istemem,  Uranüs Boğa ilişkisinin sağlamasını yapmanız açısından kapı açtım. zaten iki arada bir derede zor zaman buluyorum yazmaya: )

 

Bir hatırlatma; 1934-1942 arasında Ülkemizin de içinde olduğu zaman aralığında kitlesel ölüm oranlarının en yüksek olduğu olaylar cereyan etmiştir. 1939 Erzincan Depremi, Pakistan, Japonya, ABD. Çin Japonya, Bangladeş ve Avrupa’da olan, kimyasal fabrikasının patlaması, aşırı soğuklardan artan ölüm oranları, sele bağlı maden göçükleri, deprem, kasırga vb. olaylarla tarihin en yüksek ölüm oranlı doğal afetlerden bir seri yaşanmıştır. Buna eklenen 2.Dünya Savaşındaki ölüm oranlarını da es geçmemek lazım. Faşizm-Anti-Semitizm gibi ideolojilerle yüzkarası insanlık utancı yılları deneyimledi bu dünya.

 

Trump vs. Hitler

 

Bu Boğa-Uranüs geçişinin Hitler’i ise Trump olacaktır. Hitler gibi bariz katliam yapmayacaktır ama dünya pek çok yanlış politikasına seyirci kalacaktır. 21 Ağustos 2017’de  Mars’ı üzerinde bir güneş tutulumu  yaşadı. Tüm Dünyaya savaş açıyorum söylemi ile nasıl da örtüşüyor değil mi? Yine 13 Haziran 2018’de İkizler Burcunda Gerçekleşen Yeni Ay Güneş’i ile kavuşumda idi. Hitler ile benzerlik noktasında ülkesinde bulunan yabancılar için zor günlerin kapıda olduğunu söylemek mümkündür. Emperyalizm Boğa ile ilişkilidir, dünyayı yöneten siyasiler değil paradır, insanların dini semavi dinler değil artık Paradır ve Trump’ın para ile imtihanını, sahip olmakla ilgili tutkusunu, emperyalizm adına kılıflar uydurup gözüne kestirdiği bölge-ülkeler için hazırlayacağı tiyatroları sanırım izleyeceğiz.

 

İsrail Boğa hâkimiyetindedir, kuruluş itibariyle de, ezoterik ifadeyle de, Bakara suresi ve İsrail bağlantısını daha evvel açıklamıştım. Filistin ve İsrail arasında Toprak kavgası var, İsrail durmadan işgal ediyor, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı Trump. Tam Boğa-Uranüs geçişi sırasında. Sadece ülkemiz için değil İsrail için de çok önemli bir zaman 1923 yılı, her iki din içinde önemli olan değer, Mescid i aksa ve Süleyman Mabedi, değerler Uranüs ile birleşince büyük bir tartışma, tahrik edici şuana dek olmuşların artık en üst skalası olan dünyanın kınayacağı türden bazı ülkelerin elbet, kapitalizmin neferi henüz olmayan ülkelerin İsrail önümüzdeki 7+3 seneye tarihi büyük bir kara lekeyi sürecektir. Bazı şeyler muradullahtan. Sonrasını da yazarım ama Tuzak kuranların en hayırlısı olan var, O nun iradesine inanırım. Susarım… Etiket: Toprak Savaşı, Kutsal Değerler Savaşı

  

Ekonomi-Para Dünyası-Uluslararası Ticaret; Ülkemiz ve Diğerleri

Uranüs geçişi ile para dünyasında bir savaş başladı. (Kripto para- dijital para- sanal para- bitcoin- dolar- borsa vb)

21 Ağustos 2017’de gerçekleşen Tutulum, ABD. merkezli idi, Amerikan Kasırgası adını vermiştim, etkisi 2.5-3 sene sürecek idi. Orada para dünyasında dalgalanmalar, spekülasyonlara yer vermiştim. Boğa –Uranüs geçişi ile sonuçlarını görmeye başladık. Uranüs Boğa’da para birimleri üzerinde büyük değişimleri getirecektir. Hayatlara kripto paralar, dijital, sanal artık her ne ise işin içinde uranüsvari teknolojinin yer aldığı para işletim sistemleri tüm dünyada yaygınlaşacaktır. Büyük düşüşler, kayıplar ve kazançlar, Rızık Allah cc. Tasarrufundadır, o yarattığı her şeyin rızkını birbirimize vesile kılarak tanzim etmiş, kimi azını çok etmiş, kanaat ile mağdur olmamış, kimi çoğunun çokluğunu görmemiş, yemeden ayrılmış bu dünyadan, kimi muhtaç düşmüş onlara da kulları vesile kılmış.

“Birazda Tutulumun ekonomik parametrelerine değinelim, Aslan,  borsa, spekülasyon, altın ve değerli taşları (elmas madenleri gibi)kapsar, altın ve dolar dengesinde, dünya ekonomisinde fırıldaklara hazır olmalıyız, Merkür ile Neptün malum zıt açıda, geriye doğru giden bir Merkür, buna ilaveten Tutulmalar, büyük büyük aldatanlar, hayali vizyonlar, alıcılarla oynamalar vs. Ekonomik açıdan küresel güçlerin düellosu, ekonomik açıdan Wall Street ile ilgili gelişmeler, AB. İle ilgili yine ayrılışlar, kopuşlar tamamen çökmesi gibi konular, bunun ilanı gibi durumlar evet 2,5 sene içinde hazır olmalıyız. Zaman sana hatırlatacak yine bu satırları. Þu dönem yatırım için, borsa ile oynamak uygun değil, altın gibi, dolar gibi bir değer içeren metalarda oyunlar mevcut, dikkatli olmalı. “

 

Ekonomik parametrelerde, ülkelerin doğal kaynaklarının diğer ülkelerle olan ilişkilere bağlı olarak yaptıkları ticaret, para dünyasını etkileyecektir. Çin İkizler burcu hakimiyetinde bir ülkedir, Boğa’dan sonra Uranüs İkizler’e geçiş yapacak. Çin küresel sermayeyi elinde tutan çok güçlü bir ülke haline gelmiştir, Dünya Ticareti Çin’in elindedir, Amerika ile aralarında ciddi ekonomik savaşları izleyeceğizdir. Önümüzdeki yıllara damga vuracak 3 ülke var, ABD. Çin Ve Türkiye. Dünya ekonomisi bu üç ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal olayları ile hareketlenecektir. Dolayısıyla bu üçlü savaştadır ve trajik-olumlu ama her durumda da aniden gelişen olaylar  olabilir, Doğal kaynakların kullanılması, çeşitli alanlarda, sanayi, savunma vs. millileşme çalışmalarına hız verilecektir. Tanap Projesi 2019’da tamamlanıyor, Azerbaycan’dan başlayıp Avrupa’ya kadar doğalgaz ulaştırılacak. Ülkemiz için bu ekonomi alanında dev bir adım.  Önümüzdeki süreçte doğal yer altı kaynaklarımıza ilişkin şuanda işletimi yapılmayan, kullanım izni olmayan veyahut da yetersizlikler yüzünden işletilemeyen pek çok değişik maden ülke ekonomisi için işletilmeye başlanacaktır.

 

Bu ülkeden gitmek isteyenler var ise şimdi gitsin, kalacaklarsa da şimdi karar versin, fırlayıp gözümüze gelen bir ufak odun parçası olmayacak mı olacak elbet, onun acısına dayanamayacak varsa şimdi gitsin, elbette latifedir hoş görünüze haddime düşmez, iç savaş çıkacak vs gibi söylemler bizzat söyleyenin isteğidir, ne yazık, böyle bir şeyi dile getirmek dahi vatanını gözden çıkarmak demektir, planlanan zaten o, şayet olur ise ne ülken kalacak, ne evin, ne evladın ne de kendin. Bunu unutma e mi. Hiçbir şey olmayacak Boğa Uranüs Transiti her ülke gibi bizi de test edecek ama bu ülkeye hiçbir şey olmayacak! Daha da kalkınacak, şahlanacak. Bunun da sözünü vereyim. Zaman yazdığım pek çok yazıda yazdığım gibi oldu ise, e artık sözüm senet olur değil mi?

 

6 Mart 2019 tarihine kadar Ekonomi, Para Dünyası, Altın, Borsa, Dijital para vs. bu alanlarda dalgalanmalar devam edecek, her şey anlık olacak, bir anda çok kazanabilir bir anda çok kaybedebilirsin, kar veya zarar, tamamen kişilerin uyanık olmasıyla alakalı ve aç gözlülük kaybettirecektir. Bir süreliğine Yeryüzündeki Para üzerinde oyun var ise çok kazanayım diye beklemek, riske girmek akıl karı değil, karın bugün az olabilir, zarar etmekten iyidir, yarın bir daha oynarsın, belki dünden çoktur kar, biraz daha dersin bir anda tepetaklak gidersin. Uranüs sürpriz, ani iniş, çıkış, elektrikli gerilimli durumlar, işte korelasyon benden size, az çok kar demeyin, 2019 Mart’ına kadar bu dalgalar devam edecek. Sonrasında yine olacak elbet, zaman zaman yoklayacak, dev güçler arasında ekonomik savaşlar başladı, 3.Dünya savaşı bekleyenler vardı ya hani, alın size savaş, ekonomik savaş.  Asıl Uranüs’ü sahnede Mart 2019’dan sonra izlemeye başlayacağız.

Ben broker değilim, para benim en uzak olduğum alandır, ama hayat bir şekilde mecbur bırakıyor bu alanda araştırmalar yapmaya, terminolojimde eksik olabilir, halk jargonuyla ifade etmeye çalıştım. Mesaj umarım alınmıştır.

 

Toprak-Tarım-Tohum-Gıda- Ekolojik Yaşam-Taşra-Kırsal-Köy vb. Bakir alanlar

Uzun süredir gıda ve tarım alanında zehirleniyoruz, glütensiz, glutenli, tam buğday, kinoa, chia gibi gıdalar, maddeler hayatımıza dahil olmuş durumda. Önce bozduk, sonra bozduğumuza alıştık, bozduğumuzun zararları bariz şekilde ortaya çıktı ve şimdi ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Nasıl kurtulacağız, toparlayacağız. Yediklerimizden vitamin alamıyoruz, sadece kilo aldırıyor, zayıflatıcı özelliği olduğu lanse edilen gıdalar ise yağı eritirken diğer yandan bedenin başka organlarını tehdit ediyor. Bu ciddi bir mesele haline gelmeye başladı, önümüzdeki yıllarda bozulmamış, oynanmamış tohum oldukça değerli hale gelecek. Yeniden dönüştürmek adına çalışmalar yapılacak, gıda mühendisliği, ziraat mühendisliği gibi meslek gruplarına çok fazla iş düşecek. Bölüm seçmek veyahut bölümü okuduğu halde kendi bölümünden uzak olanlar var ise sizin için bir fırsat, aşkla yapın işinizi, ve gösterin kabiliyetinizi. Herkes iç mimar bu arada, kimse sorsam iç mimarım diyor: ) diploma mı diploma işte al bi iç mimar, tasarımcı vs. diploması… benim kanal yine değişti toparlayalım: )

Kırsal alanlarda yaşamlarda artış olacaktır. Beton yerine Doğal, taştan, bambudan, çeşitli ağaçlardan yapılan evler artacaktır. Yine Boğa Venüs hakimiyeti, Uranüs ile birleşince, tekstil alanı gelir akla, moda sektöründe kök boyama ile yapılan kumaşlar, çeşitli ağaç liflerinden yapılan tekstil üürnleri, kimyasaldan arındırılmış ekolojik kıyafet sektörü de altın zamanlarını yaşayacak.

yüksek teknoloji ile birleştir şimdi, içinde teknolojinin olduğu kıyafetler, ayakkabılar, iç çamaşırları var daha sırada:)

 

Bunların yanı sıra obezite konusunda yeni gelişmeler, açlık hissi veren hormonlara – organlara ilişkin yeni tedavi biçimleri, hayatımıza dahil olacak, adı sanı pek duyulmamış pek çok gıdanın sektöre girişi, etin yerini tutan yüksek teknoloji ile üretilen gıdalar, yeni keşfedilecek vitaminler, vitaminler hakkında bildiğimiz yanlışlar, diyabet gibi rahatsızlıklara ait çok ciddi çalışmalar ve bunu kökten çözecek çalışmalar,  Uluslararası   Gıda Örgütünün adını sıkça duyacağız. Toprağın altında oluşturulan özel mağara-sera gibi yerlerde üretilecek yepyeni gıdalar ve daha niceleri. Etiket: Gıda-Tohum-Hastalık-Obezite- Açlık- Yüksek Teknoloji- Toprak.

 

Uranüs gökyüzüyle ilgilidir, uzun zamandır diğer planetlerde yaşam olasılığı, yaşanabilirlik  araştırmaları devam ediyor, şayet böyle bir konu gündeme geldi ise son 1 senedir bilgim yok, hastabakıcılık yaptım malum, önümüzdeki yıllarda bir planette fasulye yetiştiriciliğine şahit olabiliriz, (fasulye genel olarak kullanılmıştır). Uzayda yetişen besinler gündemde olabilir. Ve hatta 7+3 yılları içinde boğa2nın mülkiyetçiliği, ev-toprak gibi kavramların söz sahibi olması nedeniyle, uzayda evler kurulabilir, ülkelerarası uzayda toprak yarışı, sahiplenmek gibi konularda tartışmalar yoğunlaşabilir. Ütopik sizlere belki, ne ütopik gelen şeyi yazdım da olmadı ki… yazdığım her bir satır kılı kırk yararak yazılmakta, olasılık yüzdesi düşük olanı yazmam. Ömür var ise zamana yazdığım yazılar, zamanı gelince kendini hatırlatır. Bunları neden yazıyorum dersen, geleceğe bu ilim alanında istatistik kalsın diye. Cefasını biz çektik, sefasını gelecek sürsün  : )

 

Doğa Olayları- Doğal Enerji-Temiz Enerji- Doğadan Üretilen Enerji- Güneş Enerji Sistemleri- Elektrik üreten santraller- Bireysel Doğal Kaynakları Kullanmak-Dönüşüm

Daha geçenlerde İstanbul’da dolu yağışı bekleniyor dendi, İstanbullular araçlarını korumak adına, yorgan, battaniye, örtü ne buldular ise araçlarının üzerini örttü. Mülkiyeti korumak, Doğal afet durumu, Gökyüzü olayları, İklim anormallikleri, Bu durum yeni bir iş sahası açtı, dolu savar, daha önceden belli amaçlar için kullanılan bu dolu savar, doğaya karşı mücadele Uranüs Boğa’nın yansımalarından sadece birisi. Önümüzdeki yıllar inşaların doğa ile mücadelesinin çok fazla olacağını gösteriyor, Bu da yeni iş sahalarını, yeni buluşları ihtiyaç haline getiriyor. Dünyanın bazı bölgeleri son yüzyılın en kurak yıllarını bazı bölgeleri ise yine son yüzyılın en yağışlı zamanlarına hazırlanıyor. Geçmişteki 10 yılın, 30 yılın değil, son yüzyılın. Haber bültenlerinde bunu duyacaksınızdır, x ülke son yüzyılın en kurak mevsimini yaşadı, büyük ölçüde hayvan telef oldu, tarım durdu, insanlar göç ediyor, pek çok insan susuzluk nedeniyle baş gösteren hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Aynen haber bültenlerinde bunu duyacaksınız.

 

Yine son yüzyılın en yoğun, en şiddetli yağışlarının yaşandığı x ülkede, sel nedeniyle pek çok tarım arazisi, insan ve hayvan zarar gördü. Bölge tamamen kullanılamaz hale geldi, pek çok insan evsiz kaldı, kurtarma ekipleri ve Uluslararası insani yardım ekipleri bölgeye yardım götürmek ve kurtarmalara katkıda bulunmak  için harekete geçti, Evet haber bültenlerinde bunu da duyacağız tam bu kelimelerle. 3-10-20 insanın öldüğü değil, binlerce insanın, hayvanın zarar aldığı büyük olaylar bunlar.

 

Yusuf As. Rüyasının yaşanacağı bir süreç, 7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk. Mısır için Bolluk diğerleri için kıtlık, ülke isimleri, yerler değişebilir, bir takım doğa olayları ile ciddi anlamda kıtlık yaşayacak ve yine aşırı bolluk içinde olacak ülkeler var.

 

Tüm bunları, içinde olduğumuz an diliminde, Boğa Uranüs ile görünüme geçecek diğer gezginlerin ve ay fazlarının etkisiyle yaşayacağız. Pluto Oğlak’ta, Satürn 1.5 sene sonra Kova’da, Neptün Balık’ta, Ay düğümleri 4 sene sonra Akrep/Boğa aksında. Etkisi çabuk olan gezginler Venüs-Mars- Merkür gibi, Retro dönemleri var daha. Ay fazlarını zaten takip edeceksiniz buradan.

 

Önümüzdeki 7+3 senelik dilimde en çok gündemde olacak, yeni iş sahası ve genişleyen popüler iş sahası haline gelecek olan, akıllı yatırım olarak gayet kar getiren Doğal Enerjiden yararlanma, Temiz ve Pratik ve Ucuz enerji sistemleri altın çağını yaşayacak. Elektrik faturaları, Elektrik ihtiyacı her geçen gün arttı, Üretilen elektrik yetersi kalabiliyor, elektriği dahi pek çok ülke ithal ediyor. Bireysel konutlar, büyük iş yerleri, plaza, avm. Benzeri, oteller, büyük siteler bireysel olarak kendi elektriğini üretecek pratik fazla yer kaplamayan güneş türbinlerine yönelecektir. Güneş panelleri alışılmış standartın dışında daha başka şekillerde üretime geçebilir, Rüzgar ve güneşten faydalanmak adına bu yönde dünya gündemi yoğun olacaktır. Yine yatırımcılar için kendilerine ait arazilere santraller kurup, hem arazi içinde tarım hem de üretilen elektriğin satışı ile kesintisiz kazanç kapısını aralayacaklardır. Önümüzdeki yılların yatırım tavsiyesi diyebiliriz.

 

Devletler bu konuda hem tarımın canlanması, hem elektrik üretimi adına teşviklerde bulunacaktır. İnşaat sektöründen bıktı artık benimki, doydu yani inşaatlara, yeni sektörü bu olacak: )

 

Bireysel olarak kolektif şuurda, atalarının toprağı, arsası, arazisi, miraslar, bunların soruşturulması, bazıları için bir anda ortaya çıkan bilgilerinin olmadığı atalarından kalan topraklar, hak almak adına yarışlar, hak vermemeler, adli mercilerde önümüzdeki yıllarda en fazla miras, toprak, taşınmaz mülkiyetlerle ilgili davalar gündemde olacak.

 

“Bir sonraki etki, bir önceki etki neticesi elde edilen bilince, karara göre şekillenir, aynen okulda okutulan dersler gibi, 1.sınıf matematiği, 2.sınıf matematiğine hazırlıktır. Ve artık 11.ev alanında seyredecek, diğer konular devam edecek elbet daha, henüz sonuçlanmadı, 11.evde Boğa Uranüs ilk bir sene kendini eski konularda etkin gösterecektir, ama 2019 ile 2026 arasında, AB. Þangay Beşlisi gibi ekonomik büyümeye dayanan bir birliğin içine ülkemiz dahil olabilir, bizzat bizim başı çekeceğimiz yeni bir ekonomi birliği kurulabilir. Boğa Uranüs seyri, doğal enerji kaynaklarının altın senesi olacaktır, rüzgâr türbini, güneş paneli, doğal ve temiz enerjiden yararlanma daha da yaygınlaşabilir. Bu alanlara yapılacak yatırımlar karlı olacaktır. Boğa Toprağı ve doğayı, kaliteli ve faydalı olanı temsil eder, Uranüs elektrik, hava koşulları, tüm enerji sistemlerini, ülkemiz için bu alanlarda devletin halka yapacağı katkılar, teşviklerle, kentli olmuş halk, deyim yerinde ise köyüne dönecek, atasından kalmış olan toprak var mı derdine düşecek.”

 

Elektrikle çalışan araçlar uzun zamandır gündemde olan bir konu, yine şoförsüz araçlar konusu, bakın son 1 senedir Boğa geçişi öncesi gündeme oturdu, ön izlemesini yaşattı, bundan sonrasında bu alanda yaygınlaşması için çalışmalara başlanacaktır. Sadece araç değil, eğlence dünyası, tatil yerleri gibi alanlarda kullanılacak, elektrikle çalışan sörf, elektrikle ya da doğal enerji ile çalışan ışıklandırma, eğlence hayatına dahil olacak ayaklarına takıyorsun bir şeyi, o şey seni havada yürütüyor böyle şeyler göreceğiz. Sanırım ben bir fütüristim,

 

Boğa hedonisttir bilirsiniz, konforu, lüksü sever, cimri derler değildir aslında sadece kendisi ise söz konusu sevdiği ise oldukça cömerttir, ama bunların dışında kolay kolay parasını savurmaz, o biriktirmek için gelmiş dünyaya, ne bulursa biriktirir, kendini böyle güvende hisseder o da. Ama söz konusu haz alacağı şeyler, lüks ve kaliteli şeyler ise sahip olmak, o anları yaşamak için tarlayı tabanı gerekirse satar. Bu da içimizde kolektif ruh adına imkanları ölçüsünde kişilerin haz duymak ön planda olacak önümüzdeki yıllarda. Eğlence, kaliteli yaşam dedikleri şey her ne ise işte o ön planda olacak. Tabii bu da ekonomik olarak ani inişleri peşinden getirecek, bazıları için ise o sektörleri işletenler, o sektörlere meta üretenler için altın iş kapısı, büyük paralar kazandıracak. Valla ben aktarıcıyım, aktardım size. Faizler, krediler, bankacılık işlemleri vs. büyük krizler, pek çok borçluya namzet hatırınızda kalsın e mi.

 

Yapay Zeka çalışmalarını, seks için üretilecek robotları, teknoloji ile beyindeki notaları uyarıp, rüyalara kadar müdahale edecek, haz duyumsatacak icatları da göreceğiz daha. Şuanda kısmen bu konular gündemde, yaygınlaşmasını, akla hayale sığmayacak türden bu konularla yüksek teknolojinin birleşip, insanın haz almak adına sanal gerçekçiliğe dayalı icatlarda bulunmasını göreceğiz.

 

 

Sevgimle Kalın e’mi

Elif Hece Öztürk

5 Temmuz 2018Anasayfa
Sayaç
best free website hit counter
Şu an sitede 42 Online Ziyaretçi bulunmaktadır.